ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Η εταιρεία Π.ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ διαθέτει δική της μονάδα για την Συντήρηση, την Αναγόμωση και την Πώληση Πυροσβεστήρων. Για κάθε πυροσβεστήρα πραγματοποιούνται μιά σειρά ελέγχων και διεργασιών που διασφαλίζουν πως ο πυροσβεστήρας σας θα λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά. Παρέχεται εντυπο τεχνικού ελέγχου για κάθε πυροσβεστήρα ξεχωριστά.

Συντήρηση

Η Συντήρηση διεξάγεται μόνο κατά τα έτη 1,2,3,4,6,7,8,9 και 11 κατά σειρά .

Η διαδικασία της Συντήρησης είναι η εξής:

1.Ανοιγμα του πυροσβεστήρα και αντικατάσταση των ελαστικών μερών του που αφορούν την στεγανοποίηση του και ελέγχος του κλείστρου λιπαίνοντας τα κινούμενα μέρη.

2.Eλέγχος της σκόνης ως προς την κατάσταση και το βάρος της περνώντας την από το μηχάνημα αναγόμωσης ώστε να είναι αφράτη για να μπορεί να περάσει από τον σωλήνα εκτόξευσης χωρίς να δημιουργήσει φραξίματα.

3.Επανατοποθέτηση της σκόνης στον πυροσβεστήρα συμπληρώνοντας, αν χρειαστεί, με επιπλέον σκόνη. Τέλος γίνεται η τοποθέτηση του προωθητικού αερίου.

Αναγόμωση

Η Αναγόμωση διεξάγεται μόνο κατά τα έτη 5,10,15 (**Μπορεί να χρειαστεί να γίνει αναγόμωση και πιο νωρίς ανάλογα την ποιότητα της Σκόνης ).

Η διαδικασία της αναγόμωσης είναι η εξής:

1.Ανοίγμα του πυροσβεστήρα και αντικατάσταση του περιεχομένου του με νέο διεξάγοντας και τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης του κλείστρου.

2.Κλείσιμο του πυροσβεστήρα έχοντας πραγματοποιήσει της απαραίτητες ενέργειες  για την καταλληλότητα του πυροσβεστήρα.

Αναγόμωση & Υδραυλική δοκιμή

Αν έχουν περάσει δέκα χρόνια από το έτος κατασκευής του πυροσβεστήρα τότε γίνεται υποχρεωτικά Αναγόμωση και Υδραυλική δοκιμή ώστε να ελεγθεί η αντοχή του και να κριθεί η καταλληλότητά του.

Κατά το ενδέκατο με δεκατοτέταρτο έτος του πυροσβεστήρα ακολουθείται η διαδικασία συντήρησης και το δέκατοπέμπτο έτος γίνεται η τελευταία αναγόμωσή του.

Μεταξύ δεκαέξι και δεκαεννέα χρόνων γίνεται τελευταία Συντήρηση και στα εικοστό έτος ο πυροσβεστήρας αποσύρεται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μάζι μας.

Back to Top