Ανεφοδιασμός Πλοίων

Πυροσβεστήρες

Βιομηχανικά προιόντα

Επιθεωρήσεις

Σωστικών Λέμβων

Συρματόσχοινα


Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 και διαστηριοποιήθηκε αρχικά στο τομέα του ανεφοδιασμού πλοίων τοσο σε βιομηχανικό όσο και σε ναυτιλιακό εξοπλισμό. Στη συνέχεια επεκτάθηκε στην στην πώληση και αναγόμωση πυροσβεστήρων και τις επιθεωρήσεις σωστικών λέμβων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Η εταιρεία Π.ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ διαθέτει δική της μονάδα για την Συντήρηση,…

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ

H εταιρεία μας, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης σωστικών…

Back to Top