ΣΚΟΝΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 50KG

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης είναι κατάλληλος για πυρκαϊές επί Στερεών (A), Υγρών (B) και Αερίων (C) Καυσίμων, παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος έως 1000V. Φέρει λάστιχο εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού και συνοδεύεται από την απλή βάση ανάρτησης τύπου “Γ”. Μερικά χαρακτηριστικά: Πιστοποιήσεις: EN-3 / CE. Προωθητικό: Αζωτο (Ν2). Κατασβεστικό Υλικό: Σκόνη ABC. Για περισσοτερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Read More

ΣΚΟΝΗΣ 25KG

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης είναι κατάλληλος για πυρκαϊές επί Στερεών (A), Υγρών (B) και Αερίων (C) Καυσίμων, παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος έως 1000V. Φέρει λάστιχο εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού και συνοδεύεται από την απλή βάση ανάρτησης τύπου “Γ”. Μερικά χαρακτηριστικά: Πιστοποιήσεις: EN-3 / CE. Προωθητικό: Αζωτο (Ν2). Κατασβεστικό Υλικό: Σκόνη ABC. Για περισσοτερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Read More
Back to Top