ΝΕΡΟΥ 50LT

25 kgr 45 kgr 100 kgr 145 kgr Για περισσοτερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Read More

ΝΕΡΟΥ 45LT

25 kgr 45 kgr 100 kgr 145 kgr Για περισσοτερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Read More

CO2 30KG

20 kgr 25 kgr 35 kgr Για περισσοτερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Read More

CO2 20KG

20 kgr 25 kgr 35 kgr Για περισσοτερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Read More

ΑΦΡΟΥ 50LT

25 kgr 45 kgr 100 kgr 145 kgr Για περισσοτερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Read More

ΑΦΡΟΥ 45LT

25 kgr 45 kgr 100 kgr 145 kgr Για περισσοτερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Read More

ΣΚΟΝΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 50KG

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης είναι κατάλληλος για πυρκαϊές επί Στερεών (A), Υγρών (B) και Αερίων (C) Καυσίμων, παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος έως 1000V. Φέρει λάστιχο εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού και συνοδεύεται από την απλή βάση ανάρτησης τύπου “Γ”. Μερικά χαρακτηριστικά: Πιστοποιήσεις: EN-3 / CE. Προωθητικό: Αζωτο (Ν2). Κατασβεστικό Υλικό: Σκόνη ABC. Για περισσοτερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Read More

ΣΚΟΝΗΣ 25KG

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης είναι κατάλληλος για πυρκαϊές επί Στερεών (A), Υγρών (B) και Αερίων (C) Καυσίμων, παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος έως 1000V. Φέρει λάστιχο εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού και συνοδεύεται από την απλή βάση ανάρτησης τύπου “Γ”. Μερικά χαρακτηριστικά: Πιστοποιήσεις: EN-3 / CE. Προωθητικό: Αζωτο (Ν2). Κατασβεστικό Υλικό: Σκόνη ABC. Για περισσοτερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Read More
Back to Top