ΣΚΟΝΗΣ 1KG

  • Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης είναι κατάλληλος για πυρκαϊές επί Στερεών (A), Υγρών (B) και Αερίων (C) Καυσίμων, παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος έως 1000V.
  • Φέρει λάστιχο εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού και συνοδεύεται από την απλή βάση ανάρτησης τύπου “Γ”.
Μερικά χαρακτηριστικά:
Πιστοποιήσεις: EN-3 / CE.
Προωθητικό: Αζωτο (Ν2).
Κατασβεστικό Υλικό: Σκόνη ABC.
Χωρητικότητα (kg): 1kg, 2kg, 3kg, 6kg, 12kg

Για περισσοτερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.