ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 5909460400

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 93890.00 ΕΥΡΩ

ΕΔΡΑ: ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 20 ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ: 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΟΙ:

-ΜΟΥΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗς ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 40%, ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 11, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 55132

-ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΤΑΙΡΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 60%, ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 11, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 55132

Back to Top